Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Oznámení

E-mail Print

Odborový svaz pracovníků v hornictví geologie a naftového průmyslu ( OS PHGN ), mění adresu svých internetových stránek. Nová adresa je www.osphgn.cz.

Změna se provádí z technických důvodů. Na této webové stránce už nebudou prováděny žádné aktualizace.


Výzva Rady OS PHGN

E-mail Print

 

 
Most dne 27. listopadu 2013
 
Výzva
Rady OS PHGN
 
Rada Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu se seznámila s aktuální situací v těžebním průmyslu na Mostecku. Konstatovala, že dosud platné usnesení vlády č. 444 z roku 1991 je s ohledem na stav české energetiky i přístup Evropské unie k přednostnímu využití domácích nerostných surovin zcela nevyhovující a přežité.
Důrazně poukazuje na skutečnost, že v důsledku tohoto usnesení dochází k útlumu těžby hnědého uhlí v lokalitě ČSA (Severní energetická a.s.) a k propouštění zaměstnanců těžební společnosti, servisních společností i zaměstnanců dalších firem navázaných na těžbu uhlí.
V mosteckém, respektive ústeckém regionu je za současného stavu ohroženo více jak 8 tisíc pracovních míst. To bude mít za následek další zvýšení počtu nezaměstnaných. V září dosáhla míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 11 procent, na Mostecku dokonce bezmála 14 procent, přičemž průměrná míra nezaměstnanosti v ČR je 7,5 procenta. S touto skutečností souvisí i řada negativních jevů, jako je nárůst trestné činnosti, riziko sociálních nepokojů a růstu extrémistických nálad. Bez zajímavosti není, že podle nejnovějších údajů Policie ČR se kriminalita v okrese Most meziročně zvýšila o 27 %, což je bezkonkurenčně nejvíce v rámci České republiky.
Read more...

Prohlášení odborových organizací působících v OKD

E-mail Print

 

Dne 13.11.2013 byla podepsána po více než 13 měsících vyjednávání Kolektivní smlouva OKD, a.s. na roky 2014-2018. V souladu se Zákonem č.2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání důvody již vyhlášené stávky pominuly. Rovněž byla odborovými organizacemi odvolána stávková pohotovost. Zaměstnavatel předložil vstřícný
a přijatelný návrh KS, jehož základem je Kolektivní smlouva OKD, a.s. z roku 2012, upravená ve vztahu k složitým celosvětovým podmínkám v hornictví.
Tato KS je postavena na základních jistotách pro zaměstnance a zajišťuje růst výdělků v případě zlepšení ekonomické situace.

STÁVKA !!!

E-mail Print

 

Odborové organizace působící v OKD, a.s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení zaměstnavateli o vyhlášení stávky podle Zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.
I.
Odborové organizace působící v OKD, a.s. oznamují tímto zaměstnavateli, že ve dnech 19. 11. 2013 od 12.00 do 16.00 hodin, dále 29. 11. 2013 od 00.00 do 24.00 hodin a 4. 12. 2013 od 00.00 hodin až do 6. 12. 2013 do 24.00 hodin bude probíhat stávka zaměstnanců OKD, a.s.
II.
Důvodem je spor o uzavření Kolektivní smlouvy OKD, a.s. na roky 2014 až 2018 s cílem zajištění mzdových a sociálních požadavků zaměstnanců. 
III.
Stávky se zúčastní 7290 zaměstnanců, kteří souhlasili se stávkou. V době stávky v provozu nebudou žádná pracoviště, vyjma těch, která jsou uvedena v jednotlivých dohodách o zajištění bezpečnosti práce a provozu při stávkách, uzavřených mezi vedeními jednotlivých závodů a příslušnými odborovými organizacemi.   
V Havířově, dne 11. listopadu 2013

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu je dobrovolným společenstvím odborových organizací, které jsou právnickými osobami; svaz působí v České republice.
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání a poskytování právní pomoci, včetně zastupování v soudním řízení, jakož i zabezpečování jejich kulturních a sportovních zájmů i rekreace.
 • Svaz usiluje o to, aby byla respektována sociální, ekonomická a ekologická hlediska práce, včetně její bezpečnosti a hygienické nezávadnosti.
 • Svaz usiluje o spolupráci s jinými odborovými organizacemi v České republice, jakož i se stejně orientovanými odborovými organizacemi jiných států, aby se tak podílel na vytváření odborové jednoty přesahující rámec jednotlivých států, a to na principech odborářské solidarity a společenských zájmů.
 • Svaz je nezávislý na politických stranách, hnutích a podnikatelích.
Read more...


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 9