Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Oznámení

Email Tisk

Odborový svaz pracovníků v hornictví geologie a naftového průmyslu ( OS PHGN ), mění adresu svých internetových stránek. Nová adresa je www.osphgn.cz.

Změna se provádí z technických důvodů. Na této webové stránce už nebudou prováděny žádné aktualizace.


Výzva Rady OS PHGN

Email Tisk

 

 
Most dne 27. listopadu 2013
 
Výzva
Rady OS PHGN
 
Rada Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu se seznámila s aktuální situací v těžebním průmyslu na Mostecku. Konstatovala, že dosud platné usnesení vlády č. 444 z roku 1991 je s ohledem na stav české energetiky i přístup Evropské unie k přednostnímu využití domácích nerostných surovin zcela nevyhovující a přežité.
Důrazně poukazuje na skutečnost, že v důsledku tohoto usnesení dochází k útlumu těžby hnědého uhlí v lokalitě ČSA (Severní energetická a.s.) a k propouštění zaměstnanců těžební společnosti, servisních společností i zaměstnanců dalších firem navázaných na těžbu uhlí.
V mosteckém, respektive ústeckém regionu je za současného stavu ohroženo více jak 8 tisíc pracovních míst. To bude mít za následek další zvýšení počtu nezaměstnaných. V září dosáhla míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji 11 procent, na Mostecku dokonce bezmála 14 procent, přičemž průměrná míra nezaměstnanosti v ČR je 7,5 procenta. S touto skutečností souvisí i řada negativních jevů, jako je nárůst trestné činnosti, riziko sociálních nepokojů a růstu extrémistických nálad. Bez zajímavosti není, že podle nejnovějších údajů Policie ČR se kriminalita v okrese Most meziročně zvýšila o 27 %, což je bezkonkurenčně nejvíce v rámci České republiky.
Celý článek...

Prohlášení odborových organizací působících v OKD

Email Tisk

 

Dne 13.11.2013 byla podepsána po více než 13 měsících vyjednávání Kolektivní smlouva OKD, a.s. na roky 2014-2018. V souladu se Zákonem č.2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání důvody již vyhlášené stávky pominuly. Rovněž byla odborovými organizacemi odvolána stávková pohotovost. Zaměstnavatel předložil vstřícný
a přijatelný návrh KS, jehož základem je Kolektivní smlouva OKD, a.s. z roku 2012, upravená ve vztahu k složitým celosvětovým podmínkám v hornictví.
Tato KS je postavena na základních jistotách pro zaměstnance a zajišťuje růst výdělků v případě zlepšení ekonomické situace.

STÁVKA !!!

Email Tisk

 

Odborové organizace působící v OKD, a.s.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oznámení zaměstnavateli o vyhlášení stávky podle Zákona č. 2/1991 Sb. o kolektivním vyjednávání.
I.
Odborové organizace působící v OKD, a.s. oznamují tímto zaměstnavateli, že ve dnech 19. 11. 2013 od 12.00 do 16.00 hodin, dále 29. 11. 2013 od 00.00 do 24.00 hodin a 4. 12. 2013 od 00.00 hodin až do 6. 12. 2013 do 24.00 hodin bude probíhat stávka zaměstnanců OKD, a.s.
II.
Důvodem je spor o uzavření Kolektivní smlouvy OKD, a.s. na roky 2014 až 2018 s cílem zajištění mzdových a sociálních požadavků zaměstnanců. 
III.
Stávky se zúčastní 7290 zaměstnanců, kteří souhlasili se stávkou. V době stávky v provozu nebudou žádná pracoviště, vyjma těch, která jsou uvedena v jednotlivých dohodách o zajištění bezpečnosti práce a provozu při stávkách, uzavřených mezi vedeními jednotlivých závodů a příslušnými odborovými organizacemi.   
V Havířově, dne 11. listopadu 2013

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu je dobrovolným společenstvím odborových organizací, které jsou právnickými osobami; svaz působí v České republice.
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • OS PHGN
 • Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostřednictvím tripartitních jednání, kolektivního vyjednávání a poskytování právní pomoci, včetně zastupování v soudním řízení, jakož i zabezpečování jejich kulturních a sportovních zájmů i rekreace.
 • Svaz usiluje o to, aby byla respektována sociální, ekonomická a ekologická hlediska práce, včetně její bezpečnosti a hygienické nezávadnosti.
 • Svaz usiluje o spolupráci s jinými odborovými organizacemi v České republice, jakož i se stejně orientovanými odborovými organizacemi jiných států, aby se tak podílel na vytváření odborové jednoty přesahující rámec jednotlivých států, a to na principech odborářské solidarity a společenských zájmů.
 • Svaz je nezávislý na politických stranách, hnutích a podnikatelích.
Celý článek...


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/web/osphgn.cmkos.cz/templates/ja_purity/html/pagination.php on line 135


Strana 1 z 9